Komplexné vedenie účtovnej, daňovej, mzdovej a ostatnej konzultačnej agendy je pre Vás najjednoduchší spôsob čerpania našich služieb.

 

Pri mesačnom paušále máte vyriešené všetky účtovné a daňové „starosti“.

 

Vedenie účtovníctva, daňová optimalizácia alebo personalistika vôbec nemusia byť pre firmu zložité ani nákladné, ak má toho správneho partnera. V našej spoločnosti spravíme vždy 100% preto, aby ste sa mohli plne venovať svojmu biznisu, a aby Vás vyššie spomenuté aspekty podnikania nemuseli trápiť.

Možno Vás prekvapí informácia, že balík všetkých spomenutých služieb je veľmi prístupný a pri malých spoločnostiach (s.r.o.) sa začína už od 100 EUR mesačne. V balíku služieb sú zahrnuté kompletné účtovné služby, personalistika, daňové a iné poradenstvo, optimalizácia daní a odvodov a dokonca aj ročná závierka!

 

Pôsobíme na trhu už od roku 2004 a dôkazom našej kvalitnej práce je portfólio našich klientov, ktoré obsahuje už viac ako 600 firiem v troch krajinách od živnostníkov až po nadnárodné korporácie z rozličných odvetví.

Veríme, že dobre prosperujúce spoločnosti potrebujú mať v oblasti účtovníctva a daní stabilného a spoľahlivého partnera, ktorý bude plne podporovať jeho ciele. V súčasnej dobe neustálych zmien, reforiem a legislatívnych reforiem to platí dvojnásobne.

 

V rámci spolupráce Vám poskytujeme nasledovné služby:

  • kompletný servis od založenia firmy, kompletné účtovné a daňové služby, personalistiku
  • jednorázové spracovanie účtovníctva, rekonštrukciu účtovníctva
  • spracovanie hlásení Intrastat, súhrnných výkazov
  • audit účtovnej agendy a overenie účtovnej závierky audítorom (aj podľa štandardov IFRS)
  • pravidelné výstupy z účtovníctva (súvaha, výsledovka, saldokonto, manažérske reporty a akékoľvek iné podľa Vašich požiadaviek a potrieb)
  • právny servis – zakladanie, likvidácia spoločnosti, obchodné zmluvy každého druhu, poradenstvo
  • zastupovanie pri vymáhaní, či odpredaji pohľadávok
  • komunikáciu a výstupy z účtovníctva aj v anglickom a nemeckom jazyku
  • prípravu dokumentov Transferového oceňovania

Všetky spomenuté služby pre Vás vykonávame a zabezpečujeme aj v Českej republike.

Ak Vás naša ponuka oslovila vyžiadajte si cenovú ponuku priamo z webu.