Chýbajú Vám špecialisti na nevyhnutných pozíciách? Spoločnosť Arisan s.r.o. Vám ponúka svoje služby, vďaka ktorým bude Vaše podnikanie efektívnejšie a jednoduchšie.

Využite našu ponuku v službách externého Back Office v týchto oblastiach:

  • Personalistika – získanie tých správnych ľudí do tímu, s prihliadnutím nie len na profesionálnu, ale aj ľudskú stránku osobnosti, pre správnu a dlhodobú spoluprácu.
  • Administratívne práce – príprava a spracovanie zákonom stanovených dokumentov, ktoré by mal mať k dispozícii každý podnikateľský subjekt.
  • Marketingové plánovanie – analýza stavu podniku. Definovanie dlhodobých a krátkodobých cieľov a určenie správnych stratégii na ich dosiahnutie. Dodatočná kontrola.
  • Firemná identita – vytvorenie „osobnosti“ spoločnosti prierezom od minulosti k súčasti. Zadefinovanie strategickej pozície na trhu, vizuálneho štýlu a podporných prostriedkov na zlepšenie dôveryhodnosti produktov a služieb.