Založenie firmy je komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje kontakt s problematikou a znalosť množstva právnych predpisov a legislatívy. My Vám ponúkame kompletný servis vrátane založenia Vašej firmy.

 

Založíme Vašu novú spoločnosť na kľúč, oslobodíme Vás od množstva administratívy na obchodnom registri, živnostenskom úrade, daňových úradoch…na základe komunikácie s budúcim spoločníkom (kmi) a konateľom (ľmi) všetko potrebné pripravíme a podáme na príslušné úrady.

Zo strany zakladateľa, bude potrebná iba jedna návšteva u notára. Ako bonus od nás dostanete registráciu k dani z príjmov na daňovom úrade a výbornú ponuku na vedenie účtovníctva. Pri jednoosobovej sro s tuzemským majiteľom a konateľom je kompletná cena vrátane registrácie na daň z príjmu 400 € vrátane všetkých poplatkov na obchodnom registri a živnostenskom úrade (voľné živnosti).

Pri rôznych kombináciách (zahraniční vlastníci, viacero spoločníkov, viazané živnosti…) je cena dohodnutá individuálne kvôli poplatkom napr. za úradné preklady, vyššiu zložitosť, atď. Cena však nikdy nie je výrazne iná. Na požiadanie Vám založíme k.s., a.s., či inú právnu formu.

Taktiež Vám zabezpečíme akúkoľvek zmenu v obchodnom registri (zmenu sídla, zmenu obchodného mena, zmenu predmetov podnikania, zmenu konateľa, zmenu bydliska konateľa / spoločníka, zmenu spoločníka a prevod obchodného podielu, atď). Cena je 160 € bez DPH. Cena za ostatné zmeny v obchodnom registri sa odvíja od náročnosti úkonu.

Cena za manažovanie dobrovoľnej registrácie pre DPH je 150 € bez DPH.