Keďže chceme našim klientom ponúknuť služby podľa aktuálnych trendov vo svete, prinášame ÚČTOVNÍCTVO ONLINE s užívateľsky príjemnou intuitívnou reportovacou online aplikáciu ACCOUNTING APP a vyriešením logistiky dokladov.

 

ÚČTOVNÍCTVO ONLINE znamená prístup k dátam z účtovníctva v reálnom čase, zrozumiteľne a z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet (PC, notebook, tablet, smartphone…). Keďže aktuálnosť údajov môže byť len taká, ako aktuálne sú zaúčtované doklady, súčasťou tejto služby je aj zber dokladov v dohodnutých termínoch našim spoľahlivým kuriérom. Zabezpečíme tak, aktuálnosť dokladov v účtovníctve a ušetríme Váš drahocenný čas.

S programom ÚČTOVNÍCTVO ONLINE máte prostredníctvom ACCOUNTING APP kdekoľvek a kedykoľvek k dispozícii najmä:

  • výsledovku a súvahu: hospodársky výsledok (výsledky) Vašej firmy (firiem) na 2-3 kliky
  • pokročilý reporting: možnosť úpravy reportov podľa Vašich potrieb a želaní
  • saldokonto: za pár sekúnd vidíte kdekoľvek na svete kto Vám dlží a komu dlžíte Vy
  • možnosť zasielania upomienok, jednoduché označenie faktúr po splatnosti a behom pár sekúnd zaslané upomienky. Texty sú pochopiteľne plne modifikovateľné.
  • rýchle generovanie platobných príkazov všetkých relevantných bánk, označenie faktúr, ktoré chcete uhradiť a za pár sekúnd je vygenerovaný príkaz, ktorý sa jednoducho nahrá do internet bankingu.
  • možnosť vystavovania faktúr
  • možnosť nahrávania prijatých faktúr s prílohami (nascanované faktúry pre úplný prehľad)
  • modul personalistika: prehľad o Vašich zamestnancoch, vývoj miezd, zostatky dovoleniek a omnoho viac

Toto sú základné moduly a funkcie reportovacej online účtovníckej aplikácie. Celý systém dokáže oveľa viac. Kontaktujte nás a všetko Vám radi vysvetlíme, či doplníme.

Programy ONLINE 30, ONLINE 14, ONLINE 7 či ONLINE INDIVIDUALod 18 eur mesačne!

Viac o aplikácii sa dočítate na našom blogu.